Starostka RNDr.Palkovská a vedoucí odboru životního prostředí Ing. Gavlasová